⇦ | neovim-qt [main]
Last updated on: 2020-01-20 23:40 [UTC]

Metadata for neovim-qt in main

nvim-qt.desktop - 0.2.12-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64

Icon
---
Type: desktop-application
ID: nvim-qt.desktop
Package: neovim-qt
Name:
 C: Neovim-Qt
Summary:
 C: Qt GUI for Neovim text editor
Description:
 C: >-
  <p>neovim-qt provides a Qt5 GUI interface for neovim</p>
 en: >-
  <p>neovim-qt provides a Qt5 GUI interface for neovim</p>
Categories:
- Utility
- TextEditor
Icon:
 cached:
 - name: neovim-qt_nvim-qt.png
  width: 48
  height: 48
 - name: neovim-qt_nvim-qt.png
  width: 64
  height: 64
 - name: neovim-qt_nvim-qt.png
  width: 128
  height: 128
 stock: nvim-qt
 remote:
 - url: n/nv/nvim-qt.desktop/20B86E364CEF7877013F5650CDAA5792/icons/128x128/neovim-qt_nvim-qt.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - nvim-qt.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - text/english
 - text/plain
 - text/x-makefile
 - text/x-c++hdr
 - text/x-c++src
 - text/x-chdr
 - text/x-csrc
 - text/x-java
 - text/x-moc
 - text/x-pascal
 - text/x-tcl
 - text/x-tex
 - application/x-shellscript
 - text/x-c
 - text/x-c++